Our Menu

Chirashi MixChirashi Mix
80,00 AED
Chirashi SalmonChirashi Salmon
80,00 AED

Follow Us on Instagram