Our Menu

T1 Salmon AvocadoT1 Salmon Avocado
40,00 AED
T2 Tuna AvocadoT2 Tuna Avocado
40,00 AED

Follow Us on Instagram